Treniņbāzē Skola organizētas nodarbības notiek otrdienās, ceturtdienās no plkst.16:00 līdz 18:00 un no plkst.19:00 līdz 21:00. Atbildīgā persona Elīna Lapsiņa.

Treniņbāzē Pļava organizētas nodarbības notiek otrdienās, ceturtdienās no plkst.10:30 līdz 13:30 un no plkst.19:00 līdz 21:00, trešdienās no plkst.17:00 līdz 19:00. Atbildīgā persona Eduards Lapsiņš.

Pārejā laikā nodarbības brīvdabā (sporta bāzē Pļava) notiek neorganizēti, telpās (sporta bāze Skola) nenotiek.

Jautājumu gadījumā rakstīt Lkauss@apollo.lv vai zvanīt 29266088 (ja neatbild – lūdzu rakstiet SMS).