Oktobrī nodarbības notiek darba dienās 3 grupās:

14:00-17:00 Paralimpieši, jaunieši, maiņu darbu strādājošie

17:00-19:00 Jaunieši, maiņu darbu strādājošie

19:00-21:00 Strādājošie, tie, kas netiek citos laikos

Iesācēji otrdien, ceturtdien 19:00-21:00

Nodarbības uz Pļavas individuālas brīvā apmeklējumā.