Jaunās grupas ievadnodarbības notiks 2018.gada 6.oktobrī. Rīgā, Aviācijas ielā 15, 3.stāvs. Sākums plkst.12:00.

Sīkāka informācija zvanot pa tālr. +371 2926 6088 vai rakstot uz e-pastu Lkauss@apollo.lv