Rekursīvais loks

 

Tradicionālais loks

Tradicionalais loks

 

Kompaktloks

kompaktloks

 

[Sastāvdaļu tulkojumi krievu un angļu valodā]

[Nepieciešams papildināt sadaļu]