www.aae-archery.org
AAE - Archery Association Europe


 


http://www.aae-archery.org
 
www.vibuliit.ee
EVL – Igaunijas loka šaušanas federācija


Igaunijas loka šaušanas federācija 


http://www.vibuliit.ee
 
www.faae.ee
FAAE – Igaunijas apvidus loka šaušanas asociācija


Igaunijas apvidus loka šaušanas asociācija. 


http://www.faae.ee
 
www.ifaa-archery.org
IFAA – Starptautiskā apvidus loka šaušanas asociācija


Starptautiskā apvidus loka šaušanas asociācija 


http://www.ifaa-archery.org
 
archery.lt
LLF – Lietuvas loka šaušanas federācija


Lietuvas loka šaušanas federācija 


http://archery.lt
 
www.archery.lv
LLŠF – Latvijas loka šaušanas federācija


 


http://www.archery.lv
 
www.archery.pl
Polski Zwią…zek Łuczniczy


Polijas loka šaušanas federācija. 


http://www.archery.pl
 
www.worldarchery.org
WA – Starptautiskā loka šaušanas federācija


Starptautiskā loka šaušanas federācija 


http://www.worldarchery.org
 
www.archeryeurope.org
WAE – Eiropas loka šāvēju asociācija


Eiropas loka šāvēju savienība 


http://www.archeryeurope.org
 

1 thought on “Federācijas un asociācijas”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *