Loka šaušanas ekipējums

Lauka šaušana ir tehnisks sporta veids. Ar neatbilstošu un nenoregulētu loku, nepiemērotām bultām utml. nav iespējams sasniegt augstus rezultātus. Šajā sadaļā ir apskatīti ar loka šaušanas ekipējuma izvēli un regulēšanu saistītie jautājumi.