Stiegra

Stiegras garums

Vienkāršākais veids, lai noteiktu cik gara stiegra ir nepieciešama konkrētam lokam, ir izmērīt attālumu starp rekurves ragiem. Īsto stiegru var taisīt tikai tad, kad eksperimentāli ir noteikts cik garai tai jābūt, cik diegus vajag, no kāda materiāla jātaisa un cik vijumus, kurā virzienā ir optimāli. [Nepieciešams skaidrojums]

 

Bultas ligzdiņa

Ligzdiņas uzdevums ir fiksēt bultas astīti, lai tā nepārvietotos pa stiegru visās loka deformācijas stadijās un vienmēr atrautos vienā un tai pašā punktā.

 

Stiegras satvēriens

Stiegru satver ar 3 vidējiem pirkstiem, starp pirmo un otro falangu.

 

Stiegras vijumu skaits

Ar stiegras vijumu skaitu regulē stiegras sāniskās novirzes amplitūdu. Ideālā gadījumā panāk, ka bulta atraujas no stiegras tad, kad stiegra atrodas loka plaknē. Ja vijumu nav stiegras diegi strādā atsevišķi, ja par daudz – stiegra kļūst atsperīga (šāviena brīdī nedaudz pastiepjas vijumos). Dažādos avotos ir dažādas rekomendācijas (no 0 līdz 50 vijumiem). Mēs izmantojam 6-12, maksimums 30 vijumus uz kreiso pusi.

 

Stiegras fiksācija

Stiegras atbalsta punkti pie zoda, deguna utt saucas fiksācija. Teorētiski nav svarīgi, kur mēs fiksējam un cik punktus kontrolējam, bet fiksācījai jābūt absolūti vienādai no šāviena uz šāvienu.

 

Stiegras uzlikšana un noņemšana

Beidzot šaušanu, lokam ir jānoņem stiegru. [Nepieciešams skaidrojums] Stiegru ir nepieciešams uzlikt atpakaļ tieši tāpat kā tā bija pirms noņemšanas. [Nepieciešams skaidrojums] Lokam stiegru var noņemt vairākos veidos. [Bilde + skaidrojums]

 

Stiegras uzturēšana

Lai pagarinātu stiegras mūžu un pasargātu to no piesūkšanās ar ūdeni lietus laikā, to ieziež ar vasku. Var izmantot gan speciāli ražotus vaskus, gan bišu vasku.

 

Stiegras iegāde un ražošana

Stiegru var iegādāties rūpnieciski ražotu vai arī uztaisīt pats. [Informācija par ražotājiem, stiegras materiāliem un bildes + apraksts uztaisīšanai]

 

[Nepieciešams papildināt sadaļu]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *