Projekti

ELFLA

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros Ogres novada Lauberes pagastā

2010. gadā realizēts projekts “Loka šaušanas attīstība Ogres novadā” materiālās bāzes (inventāra), loka šaušanas pamatu apgūšanai, nodrošināšanai.

2011. gadā realizēts projekts “Inventāra iegāde lauka loka šaušanas organizēšanai”

2012. gadā pabeigts 2010. gadā iesāktais projekts “Loka šaušanas treniņlaukuma ierīkošana” un realizēti divi jauni projekti: “Loka šaušanas treniņlaukuma pilnveidošana Lauberes pagastā” un “Pirmās kategorijas šautuves izveidošana Lauberes pagastā”.