Bultas

Bultu izvēle

Bultas izvēlas pēc speciālas tabulas, ņemot vērā šāvēja stiegras atvilciena garumu un loka spēku konkrētajā atvilciena  garumā. [Nepieciešams papildināt]

 

Bultas astītes izmērs

Pirmkārt ir astītes ar “dziļo robu” un “seklo robu” – ar dziļo izmanto kompatlokiem, kur stiegru atvelk ar mašīnīti un tā pārliecas ligzdiņas vietā ļoti asi. Bultām ar konusu izvēlas astītes atbilstoši konusam. Beiter astītes var piemeklēt atbilstoši stiegras resnumam. Kvalitatīva astīte ir viena no pašām svarīgākajām bultas komponentēm.

 

Bultas uzgalis

Uzgaļus izvēlas atbilstoši bultas ražotāja rekomendācijām. Smagāks uzgalis padara bultu mīkstāku – tā šāviena brīdī vairāk izliecas, bet visam ir robeža. Pastāv mērījums FOC (mēra par cik % bultas smaguma centrs ir novirzīts uz priekšu attiecībā pret bultas ģeometrisko centru) un ja šo attiecību izjauc, bulta nelido, bet planē vai pat kūleņo.

 

Optimālais bultas garums

Pastāv jēdziens “bultas korektais garums” – tas ir tāds bultas garums, pie kura atvelkot loku bulta beidzas līdz ar roktura malu un uzgaļa tiesa jau ir aiz roktura. Labāk lai bulta ir garāka nekā par īsu.

[Bilde]

 

[Nepieciešams papildināt sadaļu]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *