Tipiskākās šaušanas problēmas

Dzeltenā slimība

Ar dzelteno slimību loka šaušanā saprot stiegras nekontrolējamu atlaišanu tiklīdz tēmeklī redzams mērķa centrs. Tas izstrādājas, kad šāvējs pārlieku iedziļinas ļoti rūpīgā tēmēšanā, to darot nogurst un līdz ar to instinktīvi atlaiž stiegru tiklīdz kā tēmeklī ierauga mērķa dzeleno krāsu. Lai no šī atradinātos, šāvējam ir jāšauj pa vairogu bez uzstādīta mērķa.

 

Raustīšanās no klikera

Raustīšanās uz klikera ir saistīta ar nepareizu treniņa metodiku, jeb precīzāk viņas neesamību, tas ir izveidojies nosacījuma refleks uz klikera skaņu. Šāvējs nedomājot atlaiž stiegru tiklīdz kā dzird noklikšķot klikeri. Smagākos gadījumos var izšaut arī dzirdot cita klikera noklikšķēšanu (piemēram, blakus šāvēja loka). Lai no šī atradinātos, šāvējam kādu laiku ir jāšauj bez klikera.

 

Skatīšanās līdzi bultai

Skatīšanās līdzi bultai šāviena laikā ir nepieļaujama, jo ar laiku izstrādājas nosacījuma refleks un galvas kustība sākas ātrāk nekā šāviens no kā cieš šāviena precizitāt. [Nepieciešams papildināt]

 

[Nepieciešams papildināt sadaļu]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *