Atsākam organizētas nodarbības Skolā

Pamatojoties uz MK  rīkojumu Nr.254 no 07.05.2020. atsākam organizētas sporta nodarbības Skolā jauniešiem. Maija mēnesī (kamēr jaunieši mācās) nodarbības notiks otrdienās, ceturtdienās no plks.16:00 līdz 18:00. Teorētiski varam organizēt arī otru treniņgrupu (no plkst.19:00 līdz 21:00) pieaugušajiem, ja būs reāli gribētāji… Pieaugušie, kuriem ir tāda vēlme, sūta man ziņu! Par tālāku darbību vēl lemsim, kad pienāks laiks, pamatojoties uz junākajiem lēmumiem un reālo situāciju…  Lai mums visiem izdodas! 🙂 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *