Daudz Laimes Dzimšanas dienā!!!

Sveicam jaunos vecākus Veru un

Juriju Kočerginus ar dēla Dominika

piedzimšanu!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *