LIELĀ TALKA IR KLĀT!!!

AMAZOŅI! Tas brīdis ir klāt!

Sestdien, 8.01.2011., Klubā uzstādām jaunu siltuma avotu – KRĀSNI!!! Tā kā visi lūdzu palīgā! Sākam apm.plkst.13:00 (kad beigsies Pasaules korespondentsacensības IFAA sistēmā). Darbs atradīsies visiem! Tiem, kas nevar tikt šai datumā ir iespēja atstrādāt individuāli ātrāk, vai vēlāk. Tie kas ignorēs šo pasākumu (uz tiem, kas jau tā ikdienā strādā Kluba labā, tas neattiecas!) – vainojiet paši sevi! Ar 2011.gadu Klubā sākas jauna, stingra kārtība – KAM ŠIS KLUBS NAV VAJADZĪGS, TAS VAR BRĪVI IZPAUSTIES JEBKURĀ CITĀ KLUBĀ, kuru tūlīt būs ar vien vairāk un vairāk…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *