Biedra naudas maksas

Lūgums visiem SK AMAZONES biedriem nokārtot savas finansiālās saistības ar Klubu. Saskaņā ar Statūtu 4.5.1.punktu, ja biedrs vairāk par 3 mēnešiem nav nomaksājis biedra naudu viņu no Kluba izslēdz. Ja ir radušās kādas problēmas – lūdzu izmantojiet savas tiesības apturēt darbību Klubā uz laiku, par to rakstiski brīdinot Kluba vadību.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *